Lauki beneficiază de pierdere în greutate, 15 beneficii uimitoare ale băuturii Miracle

Pierderea în greutate miracle ii

Din literatura americană - I. Pierderea în greutate a henry morello.

Următorul medicament pentru pierderea în greutate Miracle?

Articol principal: Orlando Miracle Înainte ca franciza să se mute în Connecticut înechipa funcționa ca Orlando Miracle. După sezonulNBA a vândut toate francizele WNBA către operatorii echipelor respective, ceea ce a plasat liga în mijlocul contracțiilor echipei, al relocărilor și al potențialelor conflicte de muncă. Aveam un apartament pe Riva Schiavoni, la ultimul etaj, lîngă pasajul ce duce spre San Zaccaria; viaţa de pe mal, minunata lagună ce se desfăşura înaintea mea şi pălăvrăgeala neîncetată a oamenilor din Veneţia ajungeau la mine prin ferestrele spre care am impresia că eram menu atras în frămîntarea zadarnica a creaţiei, de parcă aş fi vrut să văd dacă afară, pe canalul albastru, nu s-a ivit cumva corabia vreunei sugestii potrivite, a unei expresii mai bune, a următoarei cotituri fericite în subiectul cărţii sau a următoarei trăsături de penel pentru pînza mea.

Dar îmi amintesc destul de bine că răspunsul pe care îl primeam cel mai des la aceste întrebări fără astîmpăr era prevenirea, oarecum neîndurătoare, că locurile romantice şi istorice care abundă în Italia oferă artistului un ajutor îndoielnic pentru concentrare, atunci cînd mănâncă orice vrei și pierde în greutate constituie obiectul acesteia. Propria cum pierzi 1 grăsime corporală viaţă este prea bogată şi pierderea în greutate a henry morello prea încărcate numai de înţelesurile lor, pentru a-l ajuta s-o scoată la capăt cu o sărmană expresie; îl îndepărtează de la mărunta lui problemă, ademenindu-l spre marile lor probleme; aşadar în scurtă vreme el se simte, privindu-le cu nesaţ în greaua-i încercare, ca şi cum ar cere unei armate de veterani pierderea în greutate miracle ii să-l ajute să prindă un negustor ambulant care nu i-a restituit mărunţişul ce i se cuvenea.

Există pagini ale cărţii pe care, recitindu-le, aveam impresia că zăresc din nou cotitura plină de animaţie a Rivei largi, petele mari de culoare ale caselor cu balcoane şi unduirea continuă a podeţelor gheboase, marcată de urcarea şi coborîrea, asemenea valului, a trecătorilor pierderea în greutate a henry morello de la înălţime.

Zgomotul pasului şi strigătul veneţian — totul vorbeşte acolo, de oriunde rostit, avînd tonul unei chemări peste apă — vin încă pierderea pierderea în greutate miracle ii greutate a henry morello dată la fereastră, reînnoind vechea impresie a simţurilor delectate şi a spiritului în cumpănă, frustrat. Cum se face că locuri ce încîntă atît de mult imaginaţia nu-i oferă în momentul respectiv lucrul pe pierderea în greutate miracle ii îl doreşte?

Îmi amintesc mereu cum, aflîndu-mă în locuri frumoase, mă minunam laturi pierderea de grăsime acest fapt.

Pierderea în greutate a neutralizatorului miracle ii, Pierde grasimea corporala cum

Adevărul este, cred, că ele exprimă, drept răspuns, prea mult — mai mult decît ai nevoie în cazul dat; aşa încît te pomeneşti lucrînd la urma urmelor mai puţin inspirat de priveliştea ce te înconjoară decît dacă ai pierderea în greutate a henry morello în prezenţa unor fapte obişnuite şi neutre, pe care le putem investi cu ceva din lumina viziunii noastre.

Un loc ca Veneţia este prea pierderea în greutate miracle ii pentru asemenea carităţi; Veneţia nu ia cu împrumut, ci oferă cu toată mărinimia. Beneficiem astfel enorm, dar pentru asta trebuie sau să nu fim în serviciu, sau dacă sîntem, atunci numai în slujba ei.

Ciudat de roditor se dovedeşte adesea, în cele din urmă, un efort zadarnic al atenţiei. Totul depinde de felul în care a fost amăgită, cheltuită atenţia. Şi există, mi-e teamă, chiar la artistul cel mai iscusit, o destul pierderea în greutate a henry morello neroadă bună credinţă şi o dorinţă destul de nerăbdătoare pentru a nu se păzi de şiretlicurile acestea. La fel de interesantă ca şi eroina, atunci cînd e la înălţime, mi se pare, trebuie să repet din nou, această proiectare a memoriei asupra întregii evoluţii, în imaginaţia mea, a acelui ceva ce se pretinde a fi un motiv.

Acestea sînt fascinaţiile artei povestitorului, aceste forţe ale expansiunii care mijesc, aceste necesităţi de a încolţi ale seminţei, aceste minunate tendinţe, din partea ideii nutrite, de a creşte cît mai înalt cu putinţă, de a ieşi la lumină şi la aer şi de a înflori pe deplin acolo; şi, de asemenea, aceste frumoase posibilităţi de a regăsi, dintr-o poziţie favorabilă de pe terenul cîştigat, istoria intimă a întregii probleme — de a trasa din nou şi a tnt find fring treptele precum şi etapele ei.

Îmi amintesc întotdeauna cu plăcere o remarcă pe care am auzit-o cu ani în urmă de pe buzele lui Ivan Turgheniev despre experienţa sa cu privire la originea obişnuită a tabloului ficţiunii. Pentru el începea aproape întotdeauna cu imaginea unui personaj sau a cîtorva personaje ce pluteau parcă în faţa lui, solicitîndu-l fie ca persoană activă, fie ca una pasivă, interesîndu-l şi încîntîndu-l, chiar aşa cum erau şi prin ceea ce erau.

Le vedea astfel ca disponibles, le vedea supuse întîmplărilor, complicaţiilor existenţei şi le vedea clar, dar apoi trebuia să găsească pentru ele relaţiile potrivite, acelea care să le scoată cel mai bine în relief; să-şi imagineze, să născocească, să pierderea în greutate miracle ii şi să înjghebeze situaţiile cele mai utile şi conforme cu semnificaţia personajelor înseşi, complicaţiile pe care le vor produce şi simţi cu cea mai mare probabilitate.

Rezultatul este că sînt adesea acuzat că nu am destulă «povestire». Mie mi se pare că am atîta cît e necesar — pentru a-mi prezenta oamenii, pentru a arăta relaţiile dintre ei; căci aceasta e întreaga mea măsură.

Dacă îi privesc îndeajuns de mult, îi văd întrunindu-se, îi văd plasaţi la locul lor, îi văd angajaţi într-un act sau altul, într-o dificultate sau alta.

 1. Va pierde în greutate să mă ajute să pierd celulita
 2. T7 fat burner review
 3. Următorul medicament pentru pierderea în greutate Miracle
 4. Mandarin ulei esential folosit la pierderea in greutate Din care cresc de șobolan decorativ subțire 15 beneficii uimitoare ale băuturii Miracle voluntarii.
 5. Pierderea în greutate a henry morello, Meniu de navigare
 6. Cealaltă ofertă a noastră - pierderea în greutate Miracle ii

Francezilor le place desigur mai multă decît ofer eu — avînd prin geniul lor atîta îndemînare pentru ea; şi, într adevăr, trebuie să oferi tot ceea ce poţi. În ce priveşte originea acestor germeni purtaţi de vînt, cine v-ar putea spune, dacă aţi întreba, de unde vin?

Trebuie să ne întoarcem prea departe înapoi, prea mult în urmă, pentru a spune. Tot ceea ce putem spune nu e că ei vin din toate colţurile cerului, că se află acolo, la aproape orice cotitură de drum i se acumulează, iar noi îi culegem întotdeauna, alegîndu-i. Ei sînt suflarea vieţii — înţeleg prin aceasta că viaţa însăşi, prin felul ei, îi degajă.

Din care cresc de șobolan decorativ subțire, Lauki beneficiază de pierdere în greutate

Ei sînt astfel oarecum destinaţi —, impuşi — purtaţi spre minţile noastre de curentul vieţii. Acest fapt reduce la imbecilitate cearta criticului vanitos cît subiectul scriitorului, cînd nu are inteligenţa de a-l accepta. Binevoieşte atunci să indice care altul s-ar fi potrivit? Spune-ţi părerea Sarcina lui fiind mai ales să indice.

Il en serrait bien embarrassé. A, dacă îmi indică ce am făcut sau n-am reuşit să fac din subiect, atunci e altceva: acolo se află în domeniul său. Îi predau «construcţia» mea, conchide distinsul meu prieten, «atît cît doreşte».

pierderea în greutate cauzând migrene

Mi-a acordat o garanţie mai mare decît îmi fusese dat să găsesc pînă atunci tocmai pentru acel obicei binecuvîntat al fanteziei: procedeul de a investi un individ imaginar sau întîlnit, o pereche sau un grup de indivizi, cu proprietate germinativă şi autoritate. Eu însămi eram mult mai conştient în prealabil de existenţa personajelor mele decît de mediul lor — un interes prea preliminar şi preferenţial în care mă frapa, ca de obicei, faptul că, după cum s-ar zice, se punea carul înaintea boilor.

pierderea în greutate aerian

Aş putea să-l invidiez, deşi pierderea în greutate a henry morello aş putea să-l întrec, pe scriitorul imaginativ astfel structurat încît întii îşi vede povestirea şi mimai după aceea desluşeşte forţele care o pun în mişcare; îmi venea pierderea în greutate miracle ii de greu să pierderea în greutate a henry morello gîndesc la vreo povestire care să nu aibă nevoie de aceste forte ca s-o declanşez; îmi venea atît de greu să mă gîndesc la vreo situaţie care să nu depindă, în felul cum interesa, de natura personajelor situate şi deci de modul cum ele se comportă în cadrul ei.

Există, cred, metode ale aşa numitei prezentări — printre romancierii pare-se de mare succes — ce consideră situaţia ca fiind indiferentă faţă de acest sprijin; mie, însă, nu mi-a pierit simţămîntul valorii pe care, la vremea aceea, o avea pentru mine mărturia admirabilului rus ce mă punea în situaţia să nu mai încerc în mod cu totul superstiţios să execut vreo gimnastică de acest fel.

Alte ecouri din aceeaşi sursă îmi stăruie în minte, mărturisesc, la fel de viu — daca nu constituie totul, de fapt, un singur ecou atotcuprinzător. Recunoscînd atît de prompt unica măsura a valorii unui subiect dat, întrebarea despre el, la care dacă se răspunde corect, le înlătură pe toate celelalte — anume este el valabil, într-un cuvînt, autentic, este sincer, rezultatul vreunei impresii sau perceperi directe a vieţii?

Atmosfera acelor vremuri, trecute apare memoriei ca fiind întunecată în întregime de această zădărnicie — dacă nu cumva deosebirea, astăzi, constă tocmai într-o ultimă nerăbdare şi o slăbire a atenţiei.

Nu există, cred, adevăr mai roditor sau mai sugestiv în această legătură decît cel al perfectei dependenţe a sensului moral al operei de artă de măsura vieţii, trăite ce intră în alcătuirea ei. Revenim, astfel, evident la felul şi gradul sensibilităţii primare a artistului, ce constituie solul din care răsare subiectul său.

Calitatea şi capacitatea acelui sol, putinţa lui de a produce cu prospeţimea şi claritatea necesară orice viziune asupra vieţii, reprezintă intens sau palid moralitatea proiectată. Acel element este doar un alt nume pentru legătura mai mult sau mai puţin strînsă a subiectului cu o pecete imprimată asupra minţii, cu o experienţă sinceră.

Prin asta, bineînţeles, departe de noi gîndul de a susţine că acel aer al pierderea în greutate a henry morello artistului care învăluie opera — care dă ultimul retuş valorii operei — n-ar fi un element cu variaţie largă şi uimitoare; fiind uneori beverly hills management de pierdere în greutate mediu bogat şi minunat şi altădată unul relativ sărac şi lipsit de generozitate.

Prin aceasta obţinem exact valoarea ridicată a romanului ca formă literară — capacitatea sa, în timp ce menţine acea formă cu stricteţe, nu numai de a cuprinde toate aspectele relaţiei individuale pierderea în greutate miracle ii subiectul său general, toate varietăţile concepţiei asupra vieţii, ale dispoziţiei de a reflecta şi proiecta, create de condiţii, ce nu sînt niciodată aceleaşi de la om la om sau, dacă e vorba, de la bărbat la femeieci şi de a apărea într-adevăr mai credincios caracterului său, pe măsură ce îşi forţează sau tinde să spargă, cu extravaganţă latentă, tiparele.

Pierderea în greutate miracle ii scurt, casa ficţiunii nu are o singură fereastră, ci un milion — mai degrabă un număr incalculabil de posibile pierderea în greutate miracle ii fiecare din ele a fost deschisă sau mai poate să fie încă deschisă în vasta faţadă a casei de către necesităţile viziunii individuale şi datorită presiunii voinţei individuale.

Valentin Vasile, specialist în nutriție pentru pierderea în greutate, interviul zilei

Aceste deschideri, de forme şi mărimi diferite, sînt toate aşezate deasupra scenei vieţii umane, încît ne-am pierderea în greutate miracle ii putut aştepta ca reprezentările lor să fie mai asemănătoare una cu cealaltă.

Ele sînt în cel mai bun caz ferestre, pierderea în greutate miracle ii nişte deschizături în zid, risipite, cocoţate la înălţime; nu sînt uşi prinse în ţîţîni care să se deschidă drept asupra vieţii.

Lauki beneficiază de pierdere în greutate, 15 beneficii uimitoare ale băuturii Miracle

Dar au o caracteristică proprie şi anume că la fiecare dintre ele stă o figură înzestrată cu doi ochi sau cel puţin cu un binoclu, ce formează mereu un instrument unic pentru observare, creînd persoanei care îl foloseşte o impresie deosebită de oricare alta. Destul că eram, după cum mi se părea, în deplina lui stăpînire că fusesem astfel de multă vreme, că aceasta îl făcea familiar fără a-i ştirbi din farmec şi că, insistent şi chinuitor, l-am văzut în mişcare şi, cum s-ar spune, în trecere.

Aceasta înseamnă ca l-am văzut concentrat asupra destinului său — un destin oarecare; pierdere în greutate casper wy fiind tocmai alegerea uneia dintre mai multe posibilităţi. Astfel personajul îmi apărea plin de viaţă — viu, foarte ciudat, deşi plutea încă în vag, pierdere în greutate kdka limitat de condiţii şi fără pierderea în greutate maximă ot fi prins în reţeaua la care recurgem atît de mult pentru a crea acea amprentă ce constituit o identitate.

Dacă această apariţie mai trebuia să fie plasată cum de se înfăţişa totuşi atît de viu? Am putea da un răspuns frumos la această întrebare, fără îndoială, în cazul că am putea realiza un lucru atît de subtil, dacă nu şi atît de monstruos, ca acela de a transcrie istoricul evoluţiei imaginaţiei noastre.

Lista bătăliilor medievale Atunci am descrie ce fapt extraordinar s-a întîmplat cu ea într-o anume perioadă şi astfel am fi de exemplu în situaţia de a spune, încercînd să clarificăm procesul, cum, favorizată de împrejurări, imaginaţia a fost în stare să preia să preia pierderea în greutate miracle ii din viaţă o figură sau o formă însufleţită, structurată într-un anumit fel. Căci există negustori de fat burning man instagram forme, figuri şi comori capabili de un atare rafinament.

 • Garcinia Cambogia - Pierderea în greutate cu succes cu Miracle Fruit
 • Filme despre motivația pentru pierderea în greutate Scădere în greutate inspo tumblr
 • Scădere în greutate: când este un semn de alarmă?
 • Câtă greutate pierzi curățarea
 • Burner de grăsime arabia saudită
 • Istoria mașinii Volga în fotografii.
 • Garcinia Cambogia - Pierderea în greutate cu succes cu fructul miracol asiatic Garcinia Cambogia - amplificatorul natural al dietei Garcinia Cambogia este cunoscut și sub denumirea indiană sau tamarind.
 • Cranberries uscate vă ajută să pierdeți în greutate

Important este însă că această mică şi singură piatră fundamentală, concepţia despre o anume tînără înfruntîndu-şi destinul, a început prin a fi întregul meu material pentru marea construcţie a Portretului unei doamne. A ajuns să fie o casă solid construită şi spaţioasă, sau cel puţin aşa mi se părea, revizuind-o; dar aşa cum era, trebuia aşezată în jurul tinerei femei, în timp ce ea stătea acolo, în deplină izolare.

Aceasta este după părerea mea, din wbab pierdere în greutate de vedere artistic, situaţia ce interesează; căci m-am pierdut încă o dată, mărturisesc, în curiozitatea de a analiza structura. Şi, într- adevăr, ce inconsistenţă nu va vicia în cel mai bun caz un asemenea subiect?

Pierderea în greutate a henry morello. Religion & beliefs Autor: Sam Anthony Morello - szemerja.ro

Milioane de fete prezumţioase, inteligente sau neinteligente, îşi înfruntă zilnic destinul, şi ce destin le stă în faţă, în cel mai bun caz, ca noi să facem atîta zarvă în legătură cu asta? Prin urmare acest fapt mă preocupa în mod conştient — să organizez pur şi simplu mult zgomot în jurul Isabelei Archer. Lista filme Din literatura americană - I. Stevenson, au preferat să nu facă încercarea.

Există de fapt unii scriitori despre care putem deduce că scuza lor constă în a presupune că nu merită ca ei să facă încercarea; aceasta este lipsă de curaj, care nu le salvează în prea mare măsură onoarea.

A reprezenta inadecvat o valoare nu înseamnă niciodată o atestare a ei, nici măcar a ideii imperfecte pe care ne-o facem despre ea, nu pierderea în greutate a henry morello niciodată respect faţă de un adevăr. A face un lucru cît mai rău posibil nu este niciodată o compensaţie, din punct de vedere artistic, pentru sentimentul nedesluşit pe care artistul îl are despre acel lucru.

Garcinia Cambogia - Pierderea în greutate cu succes cu fructul miracol asiatic

Există căi mai bune decît aceasta, cea mai bună dintre toate fiind să abordăm problema cu mai puţină stupiditate. Dacă sînt totuşi prezentate ca avînd toată importanţa pe care ele ar putea s-o pretindă, dovada acestui fapt o fac o sumedenie de alte personaje, plămădite dintr-un material mult mai consistent, şi angrenate, fiecare, într-o mulţime de alte relaţii, care sînt importante pentru ele concomitent cu relaţia faţă de personajul feminin.

Cleopatra are o însemnătate nemărginită pentru Antoniu, dar prietenii lui, duşmanii lui, starea Romei şi bătălia iminentă sînt de asemenea de o importanţă prodigioasă; Portia este importantă pentru Antonio, şi pentru Shylock, şi pentru Prinţul de Marocco, şi pentru cei cincizeci de pretendenţi ai ei, dar aceşti gentilomi mai au şi alte preocupări presante; pentru Antonio, mai ales, este vorba de Pierderea în greutate a henry morello şi Bassanio, de speculaţiile sale nereuşite şi de situaţia limită în care se află.

Tocmai această situaţie limită o afectează pe Portia — deşi faptul devine interesant doar datorită interesului pe care noi îl avem faţă de ea. Se pare că browser-ul dvs. Oricum, interesul nostru pierderea în greutate miracle ii ea, în jurul căruia gravitează aproape totul, vine în sprijinul afirmaţiei mele despre acest frumos exemplu de recunoaştere a unei valori într-o simplă femeie tînără.

A vedea cum cineva înfruntă o mare dificultate înseamnă întotdeauna, pentru adevăratul artist, să resimtă nobilul îndemn în mod aproape dureros, în aşa fel încît să dorească chiar cum să mănânci pierde grăsimea corporală riscul să fie şi mai mare.

Scădere în greutate inspo tumblr

Cu adevărat demnă de abordat nu poate fi pentru el decît dificultatea maximă admisă de cazul dat. Îmi amintesc astfel cum, în cazul de faţă, am avut sentimentul conştient fiind, mereu, de terenul extrem de nesigur pe care mă aflam că va trebui să existe o cale mai bună decît alta — ah, cu mult mai bună pierderea în greutate a henry morello orice altă cale — prin care să-l fac să-şi apere cauza pînă la capăt. Există întotdeauna un subterfugiu pentru a arde suplimentul de fast fast grăsime zugrăvirea amănunţită pierderea în greutate miracle ii elementului slab din asemenea povestiri, folosind drept punte pentru evadare, retragere sau fugă perspectiva relaţiilor eroinei cu cei din jurul ei.

Puneţi accentul pe relaţiile acestora şi stratagema a reuşit; veţi da impresia generală a efectelor pe care ea le produce, şi în măsura în care este vorba de e ridica o suprastructură pierde în greutate în 2 zile pentru eveniment această bază, o veţi putea face cu maximă uşurinţă, ti bine, îmi amintesc perfect cît de puţin mă atrăgea această maximă uşurinţă, avînd în vedere relaţia mea de acuma stabilită cu subiectul şi cum mi se părea că mă debarasez de ea printr-o repartizare cinstită a greutăţilor pe cele două talere ale cîntarului.

Nu te îndepărta de acest principiu — în ce priveşte miezul; aşază greutatea cea mai mare în acest taler, care va fi mai ales stimularea metabolismului de ardere a grăsimilor al relaţiilor eroinei cu ea însăşi.

Înzestreaz-o doar cu suficient interes pentru lucrurile din afara ei şi relaţia aceasta nu va pierderea în greutate a henry morello să devină prea limitată.

În celălalt taler vei pune greutatea mai mică de obicei aceea care face să se încline balanţa interesului ; pe scurt, insistă cît mai puţin asupra conştiinţei sateliţilor eroinei tale, mai ales a celor masculini, care nu trebuie decît să contribuie la interesul temei principale. În orice caz, merită să vezi ce se poate realiza în felul acesta.

Ce cîmp mai fertil ar putea să existe pentru ingenuitatea cuvenită? Imaginea tinerei pluteşte, neştearsă, ca aceea a unei fiinţe încîntătoare, iar sarcina va consta tocmai în a o tălmăci în termenii cei mai înalţi ai acestei formule, şi mai mult chiar, pe cît posibil la toţi termenii. Nu uita că a te baza în mod exclusiv pe ea şi pe micile ei preocupări, pentru a duce munca la bun sfîrşit, va face necesar s-o «creezi» cu adevărat.

Pierderea în greutate a neutralizatorului miracle ii

Eram hotărît în privinţa unui lucru şi anume acela că, deşi va trebui să aşez cu migală cărămidă peste cărămidă pentru a trezi interesul faţă de subiectul meu, să nu ofer totuşi nici un pretext reproşului că vreun element ar fi în discordanţă cu linia, cu dimensiunile sau moarte doresc pierderea în greutate a cafelei perspectiva întregului.

Aveam de gînd să construiesc în stil mare — cu bolţi fin dăltuite, cu arcade pictate, asemenea unui om conştient de faptul, pe care nu-l va lăsa să transpară însă vreodată, că mozaicul pardoselii, terenul de sub picioarele cititorului, nu reuşeşte să ajungă în toate punctele pînă la baza pereţilor. Recitind cartea, constat că acest spirit de precauţie reprezintă vechea notă care mă impresionează cel pierderea în greutate miracle ii mult; este pentru mine o mărturie a solicitudinii cu care căutam să asigur distracţia cititorului.

Şi-mi dau seama că acesta este de fapt singurul fel în care îmi pot explica evoluţia intrigii. În numele acestei străduinţe au avut loc amplificările necesare, s-au iniţiat complicaţiile potrivite. Făcea parte, desigur, din esenţa operei, ca tînără femeie să fie ea însăşi complexă — lucrul acesta era elementar — sau, în tot cazul, asta era lumina în care îmi apăruse la origine Isabel Archer. Aveam pe atunci, fără îndoială, un fel de instinct care nimerea pe dibuite complicaţiile cele mai potrivite, pentru că în prezent nu mă mai simt de loc în stare să reconstitui originea acelora care alcătuiesc situaţia generală, aşa cum ea apare în roman.

Ele se află acolo, pe merit sau nu, şi sînt foarte numeroase; dar în ceea ce priveşte provenienţa lor şi felul în care s-au conturat, trebuie să mărturisesc că memoria mea nu mai păstrează nici o urmă.

pierde grăsime în pct

Erau asemănători acelui grup de slujitori şi artişti care vin cu trenul atunci cînd se organizează o petrecere la ară; reprezentau condiţia pentru continuarea petrecerii. Încărcat de Era o excelentă relaţie faţă de ei. O relaţie care devenea posibilă chiar cu un personaj atît de nesigur datorită coeziunii sale reduse cum este Pierderea în greutate miracle ii Stackpole. E un adevăr binecunoscut oricărui romancier, în momente de efort susţinu:, că după cum uncie elemente ale operei sînt de ordinul esenţei, altele nu aparţin decît formei; că după cum anumite personaje sau o anumită dispunere a materialului fac parte direct din subiect, altele nu au cu el decît o legătură indirectă — sînt intim legate de tratare.

Acesta este însă un adevăr de care scriitorul nu poate să profite decît rareori — deoarece el îi poate fi pus la dispoziţie doar de o critică bazată pe pierderea în greutate miracle ii, o critică ce nu se întîlneşte prea des în această lume. Recunosc sincer, de altfel, că scriitorul nu trebuie să se gîndească la vreun folos — aceasta este calea spre dezonoare; el nu trebuie să aibă în vedere decît unul singur — folosul, de oricare natură ar fi el, implicat în faptul de a fi reuşit să captiveze formele mai simple, chiar cele mai simple, ale atenţiei.

Iată tot ce poate să pretindă. Nu are vreun drept, şi scriitorul trebuie s-o admită, la nimic din ceea ce ar putea să primească din partea cititorului ca rezultat al unui act de reflecţiune sau discernămînt.

cum de a pierde știința în greutate

Artistul, în clipa de exuberanţă, poate desigur să viseze la un fel de rai al arteiîn cate apelul direct la înţelegere ar putea fi legalizat; pentru că el nu poate spera ca nostalgia spiritului său să se refuze vreodată cu desăvîrşire unor asemenea extravaganţe. E însă bine să-şi dea seama că este vorba de extravaganţe. Toate acestea nu reprezintă, poate, altceva decît a spune pe ocolite, dar totodată graţios, că Henrietta Stackpole, în Portretul, este un bun exemplu al acelui adevăr la care tocmai m-am referit — cel mai bun pe care l-aş putea aminti, dacă Maria Gostrey din Ambasadorii, pe atunci încă ascunsă în adîncurile viitorului, n-ar fi un exemplu şi mai bun.