E-learning

    0
    143

    Activităţi educaţionale şi de instruire asistate pe calculator. În cadrul acestui proces, e-contribuţia poate varia de la caz la caz, obiectivul fiind compensarea absenţei fizice a profesorilor prin oferirea de facilităţi multimedia de învăţare interactivă.